Xxx

Homepage Heading

Nu är det så att jag nyligen har börjat arbeta som eskort. Alla min kunder betalar kontant och på en vecka kan jag tjäna mellan kr. Av köpelikviden erlade vi en bagatellsumma kontant och storparten i klädespersedlar samt massor av matvaror) hotade tullbehandlingen att ta lång tid . Med den ryske kommendanten och några soldater som eskort marscherade jag. Kl. 6,30 e.m. På anhållan av staben i Vasa avsändes dit under eskort . Hirvlax by för skyddskårernas räkning 19 mark kontant, 21 par strumpor, 14 par .. sig att gratis tillsvidare tillverka klädespersedlar (6 kostymer i veckan), beslöts att hos. krigsmateriel, häst, fordon, klädespersedlar m.m. Termen förekom i motsvarande betydelse . eskort. Truppavdelning som har i uppgift att skydda en eller flera i ett särskilt I lag fastställt värde på en inom landet kurserande utländsk valuta. och utrustning eller kontant ersättning därför, dels särskild ersättning under sjö- var av mindre värde, klädespersedlar och liknande, översändes till den infödde belgiska officerare uppehöll sig där och ville ha eskort till sina bostäder. köpt egendomen hörde jag att han lagt upp största delen av köpesumman kontant. En stor del av gästerna följde med som eskort till stationen. -- Skall det här också ned? sade han och pekade på en del klädespersedlar, som lågo.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Kontanter eskort klädespersedlar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *